Školička Anička

Přihláška: Závazná přihláška
Program: Program dne

TÁBOR JE URČEN PRO DĚTI, KTERÉ UKONČILY 1. ROČNÍK ZŠ – 5. ROČNÍK ZŠ

TERMÍN KONÁNÍ: 11. 7. – 15. 7. 2016 (pondělí – pátek) vždy od 8.00 – 17.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Skautská osada v Roztokách u Prahy (Máchova ulice, 252 63 Roztoky u Prahy - cca 7 km od Prahy 6 – Dejvic)

ZAMĚŘENÍ: Propojení matematiky profesora Hejného s výtvarnými, hudebními a pohybovými aktivitami
v přírodním prostředí skautské osady v klidné části Roztok, nedaleko malebného Tichého údolí.

Vše zábavnou a hravou formou, v malých skupinách, pod vedením zkušených lektorů.

Vzhledem k zaměření tábora je vhodná celotýdenní účast dětí (a to z důvodu, že aktivity budou na sebe navazovat v jednotlivých dnech).

OSADA NABÍZÍ: Uzavřený, chráněný prostor se základním hygienickým vybavením, venkovním hřištěm, ohništěm,
dvěma vytápěnými klubovnami, zastřešenou jídelnu (sruby).

Veškeré aktivity zajišťují zkušení profesionálové.

CENA: 3.200 Kč (za 5 dnů)

CENA ZAHRNUJE: profesionální lektory, pomůcky, úhradu pobytu v osadě, celodenní stravování, pitný režim,
základní úrazové pojištění, odměny pro děti.

--------------------------------------------------------------
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Večerní školička Anička IČO: 766 142 55
Anna Marek (Valtová)
Jungmannova 213, 252 63 Roztoky
E-mail: valtovaanna@seznam.cz Tel.: 602 217 006
Číslo účtu: 414899001/5500