Oživování sálového počítače ZPA600 (ZPA Čakovice 1970) / Final Assembly of Mainframe ZPA600 (1970)
ZPA600 - Ovládací panel. jednotky magnetických pásek a řádková tiskárna (Čakovice 1970) / ZPA600 - Control Panel, Magnetic Tape Units and Line Printer (1970)
Mainframe ZPA600 Mainframe ZPA600
Oživování sálového počítače ZPA600 (ZPA Čakovice 1970) / Final Assembly of Mainframe ZPA600 (1970) Sálový počítač ZPA601 (Generální štáb ČSLA 1971) / Mainframe ZPA601 (General Staff of the Czechoslovak Army 1972)
Mainframe ZPA600 Mainframe in General Staff of the Czechoslovak Army

Historie tranzistorových počítačů v Československu

  << Zpět / Previous